Luôn trong phạm vi ngân sách của bạn.

Đăng ký Google Ads miễn phí và bạn sẽ chỉ trả tiền khi quảng cáo của bạn hoạt động.

Nhận được kết quả

Chỉ trả tiền cho những quảng cáo mang lại kết quả.

Google Ads không tính phí bạn cho việc hiển thị quảng cáo. Thay vào đó, bạn chỉ trả tiền khi có người nhấp vào quảng cáo của bạn, xem video của bạn trên YouTube hoặc gọi cho doanh nghiệp của bạn.

Việc đặt ngân sách tùy thuộc vào bạn. Một số doanh nghiệp chi vài trăm triệu mỗi tháng và có doanh nghiệp khác sẽ đầu tư khoảng vài triệu.