Giới thiệu về chiến dịch ứng dụng toàn cầu

Tiếp cận đến người có tiềm năng sử dụng app của bạn.

Chiến dịch Ứng Dụng Toàn Cầu (UAC) giúp bạn quảng cáo ứng dụng chạy trên iOS và Android đến hàng tỷ người dùng trên Google—tất cả từ một chiến dịch. Hãy để trí tuệ nhân tạo - Machine Learning của Google giúp bạn tìm ra những người dùng hiệu quả nhất và tối ưu hoá ngân sách của bạn.

BẮT ĐẦU NGAY BÂY GIỜ

Thiết lập quảng cáo của bạn trong vài phút.

1

Tùy chỉnh quảng cáo của bạn.

Tìm ứng dụng trên Android hoặc iOS để xem trước quảng cáo và điều chỉnh bằng cách sử dụng thông tin được lấy từ App Store hoặc Play Store. Từ đó tùy chỉnh nội dụng quảng cáo và thậm chí thêm hình ảnh và video của ứng dụng.

2

Chọn ngân sách của bạn.

Quyết định số tiền bạn muốn chi cho mỗi lần cài đặt (viết tắt là CPI) và đặt ngân sách hàng ngày của bạn.

3

Hãy để phần việc khó khăn lại cho chúng tôi.

Bắt đầy chạy quảng cáo của bạn và tập trụng vào công việc kinh doanh của bạn. Google sẽ giúp tự động hoá hiển thị quảng cáo trên Google Tìm kiếm, Play, YouTube, Gmail, v.v. Quảng cáo của bạn cũng như giá thầu và nhắm mục tiêu của bạn sẽ được điều chỉnh thường xuyên để phân phối lượt cài đặt chất lượng cao nhất—tất cả đều nằm trong giá mỗi lần cài đặt (CPI) mục tiêu của bạn.

Nhận thêm giá trị từ mỗi quảng cáo.

Chiến dịch Ứng Dụng Toàn Cầu (UAC) sử dụng trí tuệ nhân tạo giúp đưa ra quyết định thông minh nhất để thiết lập mỗi quảng cáo, phân tích hơn 300 triệu tổ hợp tín hiệu tiềm năng trong thời gian thực. Bạn có thể sử dụng Đấu thầu thông minh để điều chỉnh giá thầu cho phù hợp với mục tiêu kinh doanh duy nhất của mình—giá mỗi chuyển đổi mục tiêu (tCPA) hoặc lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo mục tiêu (tROAS).

Đạt mục tiêu tiếp thị ứng dụng của bạn.

Xác định hành động thúc đẩy giá trị doanh nghiệp của bạn (ví dụ: lên cấp độ 2, thực hiện chuyến đi đầu tiên hoặc đăng ký dùng thử). Chiến dịch Ứng Dụng Toàn Cầu (UAC) phân phối quảng cáo của bạn cho người dùng có tiềm năng sử dụng sản phẩm.