Chọn các từ khóa phù hợp

Các từ khóa phù hợp có thể giúp quảng cáo của bạn xuất hiện trước những khách hàng phù hợp, và Công cụ lập kế hoạch từ khóa của Google Ads sẽ giúp bạn thực thực hiện điều đó.

Đăng ký

từ Thứ Hai - Thứ Sáu, 09:00 sáng - 6:00 chiều

Cách thức hoạt động của Công cụ lập kế hoạch từ khóa

Nhận trợ giúp về nghiên cứu từ khóa và chọn các cụm từ phù hợp.

Khám phá các từ khóa mới

Tìm kiếm các từ hoặc cụm từ liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Công cụ lập kế hoạch từ khóa của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm các từ khóa có liên quan nhất đến doanh nghiệp của bạn.

Nghiên cứu từ khóa

Công cụ nghiên cứu từ khóa chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về tần suất các từ nhất định được tìm kiếm và sự thay đổi của các nội dung tìm kiếm này theo thời gian. Điều này có thể giúp bạn thu hẹp danh sách từ khóa để chỉ bao gồm những từ khóa thật sự cần thiết.

Nhận giá thầu ước tính

Công cụ lập kế hoạch từ khóa sẽ cung cấp giá thầu ước tính cho từng từ khóa để bạn có thể xác định ngân sách quảng cáo của mình

Tạo kế hoạch của bạn

Sau khi tìm thấy những từ khóa ưa thích, bạn có thể thêm các từ khóa này vào kế hoạch quảng cáo. Hãy lưu lại kế hoạch của bạn để tham khảo sau này hoặc chia sẻ kế hoạch với nhóm kinh doanh của bạn. Khi đã sẵn sàng, bạn có thể hoàn tất và tung ra chiến dịch của mình.

Tăng số lượng khách hàng thông qua Google Ads

Hoặc gọi cho chúng tôi để được trợ giúp thiết lập tài khoản.

122 81 066 *

từ Thứ Hai - Thứ Sáu, 09:00 sáng - 6:00 chiều