Vanliga frågor: Google Ads och GDPR

Kontakta en oberoende juridisk rådgivare om du vill ha mer information om dina skyldigheter enligt GDPR. Endast en jurist kan ge juridiska råd för din specifika situation. Observera att ingen information på denna webbplats är avsedd att utgöra eller ersätta juridisk rådgivning.

Introduktion till GDPR

Vad är den allmänna dataskyddsförordningen och var tillämpas den?

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är en vidareutveckling av sekretesslagstiftningen i EU. Den trädde i kraft den 25 maj 2018. Även om den är en EU-lag omfattar den alla som samlar in eller behandlar personuppgifter från kunder i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Den är därför inte begränsad endast till företag inom EU. EES inbegriper medlemsstaterna i EU samt Island, Liechtenstein och Norge.

Vilka är de viktigaste frågorna att ha i åtanke när det gäller GDPR?

Vi strävar efter att efterleva GDPR och rekommenderar att du informerar dig om efterlevnadsplanerna i din organisation. Viktiga frågor att beakta:

  • Hur säkerställer din organisation transparens gentemot användarna och deras möjlighet att styra hur deras uppgifter ska användas?
  • Hur förklarar din organisation fördelen med att lämna ut personuppgifter för användarna?
  • Är du säker på att din organisation har lämpliga samtyckesmekanismer på plats där det finns krav på sådana enligt GDPR?
  • Har din organisation lämpliga system för att registrera användarnas preferenser och samtycke?
  • Hur visar ni lagstiftande myndigheter och partner att ni efterlever principerna i GDPR och är en ansvarstagande organisation?

Vilka typer av data i samband med onlineannonser omfattas av GDPR?

GDPR utvidgar definitionen av personuppgifter till att inbegripa onlineidentifierare, som cookieidentifierare, IP-adresser och enhetsidentifierare. Kontakta en oberoende juridisk rådgivare om du vill ha mer information och råd för din specifika situation.

Vilka typer av uppgifter samlar Google in och behandlar?

Mer information om vilka typer av uppgifter som Google samlar in finns i vår sekretesspolicy. Villkoren för personuppgiftsbiträden i samband med våra annonstjänster finns i privacy.google.com/businesses/adsservices.

GDPR och Google Ads

Vilka är de viktigaste förändringarna i Google Ads som jag behöver känna till?

Enligt Googles uppdaterade policy för användares medgivande inom EU ansvarar du för att visa särskilda upplysningar för dina användare i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och inhämta deras samtycke där detta är nödvändigt. Där detta är ett juridiskt krav måste du bland annat informera om användningen av cookies och hur personuppgifter samlas in, delas och används för annonsanpassning. Denna policy återspeglar kraven i EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation samt kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi har även uppdaterat hjälpsidan för policyn för att besvara frågor som vi har fått från våra kunder. Observera att det finns andra konsekvenser beroende på vilka produkter du använder. Mer information om hur vi hjälper våra Google Ads-kunder att efterleva GDPR finns i avsnittet ”Hjälpa annonsörer att efterleva GDPR”.

Jag visar redan ett meddelande om samtycke till cookies på in webbplats. Behöver jag ändra något?

Vi kan inte uttala oss om huruvida din information är tillräcklig. GDPR ställer dock generellt större krav än de befintliga cookiemeddelanden som används i dag. Mer information finns på cookiechoices.org, där du bland annat hittar förslag på formuleringar av meddelandet om samtycke som kan vara lämpliga för dina användare. Den specifika formuleringen beror dock på hur du använder våra tjänster och om du väljer att anlita tredjepartsleverantörer och andra partner. Det är viktigt att du kontaktar din juridiska rådgivare om du vill veta mer om vad som är lämpligt för just din webbplats eller app.

Kan jag dela min marknadsföringsdata med Google Ads?

Med Google Ads-funktioner som remarketing och kundmatchning kan du skapa och ladda upp målgruppslistor för inriktning på Googles medier och tredjepartswebbplatser. Annonsörer som implementerar remarketingtaggar eller laddar upp datafiler för att skapa målgrupper för kundmatchning är enligt vår policy för "användares medgivande inom EU" skyldiga att inhämta användarnas samtycke till insamling av uppgifter för annonsanpassning. Annonsörer som implementerar konverteringstaggar för mätningsändamål är dessutom skyldiga att inhämta samtycke för användning av cookies.

Mer information om hur vi använder personuppgifter i Google Ads finns i:

Kan jag radera och styra medlemskapet i mina målgrupps-/remarketinglistor?

Information om radering och lagring av data finns i avsnittet ”Kontroller för att samla in, radera och lagra data” i ”Hjälpa annonsörer att efterleva GDPR”.

Om du har övriga frågor kring följderna av GDPR rekommenderar vi att du diskuterar dem med din juridiska rådgivare. Vi har ingen möjlighet att ge juridiska råd men förklarar gärna våra policyer och hur du kan hantera förfrågningar och preferenser i våra produkter.