Google Ads башкаруучу аккаунттары

Бардык Google Ads аккаунттарыңызды бир платформада көзөмөлдөйсүз

Башкаруучу аккаунттар мурун Кардарлар борборунун аккаунттары деп аталып келген. Алардын жардамы менен убакытты үнөмдөөгө болот, себеби бир нече аккаунт боюнча бир отчет жана эсеп түзүлүп, алар бир интерфейстте башкарылат.

Башкаруучу аккаунтту түзүү

Google Ads башкаруучу аккаунттары кантип иштейт

Бир нече Google Ads аккаунттарыңызды байланыштырып, баарын бир жерде башкарыңыз.

Бир нече аккаунттагы өнөктүктөрдү башкарыңыз

Бир нече аккаунттагы өнөктүктөрдүн жөндөөлөрүн жаңыртып, күнүмдүк бюджеттерди өзгөртүп, өнөктүктөрдү тындырып койсоңуз болот. Автоматташтырылган эрежелерди колдонуп, билдирмелерди, ошондой эле электрондук почта аркылуу келген кабарларды жөндөө үчүн энбелгилерди колдонуңуз.

Кирүүгө жана көзөмөлдөөгө уруксат бериңиз

Башкаруучу аккаунтта ага баш ийген аккаунттарды түзүп, башкаруучулардын аларга кирүү мүмкүнчүлүктөрүн жөндөп, өзгөртө аласыз.

Майнаптуулукка көз салып туруңуз

Конверсияларга көз салып, ар кайсы аккаунттун майнаптуулугун салыштырыңыз. Ошондой эле ар бир ачкыч сөздүн майнаптуулук параметрлери жана мүнөздөмөлөрү боюнча автоматтык түрдө түзүлгөн отчетту башкалар менен бөлүшүңүз.

Эсептерди бириктириңиз

Бир айда бир жолу бардык аккаунттардын эсептерин алып турасыз. Бир башкаруу тактасында ар кайсы аккаунттун бюджетиндеги өзгөрүүлөргө көз салып, чыгымдарды талдай аласыз.

Бардык Google Ads аккаунттарыңызды бир платформада көзөмөлдөйсүз

Кошумча суроолоруңуз барбы?