O univerzalnim kampanjama za aplikacije

Dosegnite korisnike kojima će se svidjeti vaša aplikacija.

Univerzalne kampanje za aplikacije omogućuju da svoju aplikaciju za iOS ili Android promovirate milijardama korisnika na Googleu – iz jedne kampanje. Pomoću Googleova strojnog učenja pronađite najbolje korisnike i u potpunosti iskoristite svoj proračun.

ZAPOČNITE ODMAH

Postavite oglas za samo nekoliko minuta.

1.

Prilagodite oglas.

Pretražite svoju aplikaciju za Android ili iOS da biste vidjeli prilagođeni pregled oglasa pomoću podataka dohvaćenih iz App Storea ili Trgovine Play. Zatim prilagodite tekst. Možete također prenijeti slike i videozapise svoje aplikacije.

2.

Odaberite proračun.

Odlučite koliko ste spremni potrošiti za svaku instalaciju (cijena po instalaciji ili CPI) i odredite dnevni proračun.

3.

Prepustite nam da za vas obavimo teži dio posla.

Pokrenite oglas i vratite se na posao. Google će ga automatski prikazati na Google pretraživanju, Playu, YouTubeu, Gmailu i drugim uslugama. Vaši oglasi, licitacije i ciljanje kontinuirano se preciziraju kako biste ostvarili visokokvalitetne instalacije – u okvirima ciljanog CPI-ja.

Ostvarite veću vrijednost od svakog oglasa.

Univerzalne kampanje za aplikacije upotrebljavaju strojno učenje kako bi se donijela najbolja odluka za posluživanje svakog oglasa, analizirajući više od 300 milijuna potencijalnih kombinacija signala u stvarnom vremenu. Pomoću pametnog licitiranja možete prilagoditi licitacije za svoje jedinstvene poslovne ciljeve – ciljanu cijenu po akviziciji (tCPA) ili ciljani povrat ulaganja u oglase (tROAS).

Ostvarite svoje marketinške ciljeve u vezi s aplikacijama.

Odredite radnje koje povećavaju vrijednost vaše tvrtke (npr. svladavanje 2. razine, prva vožnja ili registracija za probnu verziju). Univerzalne kampanje za aplikacije prikazuju vaš oglas korisnicima koji će vjerojatno izvršiti te radnje.