Huwag gumastos nang higit sa iyong badyet.

Libre ang pag-sign up para sa Google Ads, at magbabayad ka lang kapag epektibo ang iyong mga ad.

Makakuha ng mga resulta

Bayaran lang ang mga ad na epektibo.

Hindi ka sisingilin ng Google Ads para sa pagpapakita ng mga ad. Sa halip, magbabayad ka lang kapag may nag-click sa iyong ad, nanood ng iyong video sa YouTube, o tumawag sa iyong negosyo.

Pagdating sa pagtatakda ng badyet, nasa sa iyo 'yan. Gumagastos ng libu-libong piso kada buwan ang ilang negosyo, habang ang iba naman ay kumportable nang gumastos ng ilang daang piso.