Vanlige spørsmål: Google Ads og personvernforordningen

Du bør selv oppsøke en juridisk rådgiver i forbindelse med forpliktelsene du har i henhold til EUs personvernforordning. Bare jurister kan gi deg juridiske råd for din spesifikke situasjon. Vær oppmerksom på at ingen informasjon på dette nettstedet skal anses som, eller brukes i stedet for, juridisk rådgivning.

Innføring i personvernforordningen

Hva er EUs personvernforordning, og hvilke områder berøres av den?

EUs personvernforordning er en videreutvikling av en europeisk personvernlovgivning. Forordningen trådte i kraft 25. mai 2018. Selv om forordningen er europeisk, gjelder den for alle som samler inn eller behandler personopplysninger fra forbrukere i EØS-området. Derfor gjelder den ikke bare for bedrifter i EU. EØS består av medlemslandene i EU samt Island, Liechtenstein og Norge.

Hva er det viktigste å tenke på når det gjelder personvernforordningen?

Vi jobber grundig for å overholde personvernforordningen, og vi anbefaler at du kontrollerer hvordan din egen organisasjon overholder reglene. Dette er det viktig å tenke på:

  • Hvordan sikrer organisasjonen din åpenhet overfor brukerne og muligheten deres til å styre hvordan opplysningene deres skal brukes?
  • Hvordan formidler dere fordelene ved datadeling til brukerne i organisasjonen deres?
  • Er du sikker på at dere har innhentet nødvendig samtykke for organisasjonen deres i henhold til personvernforordningen?
  • Har organisasjonen deres de riktige systemene til å registrere brukerinnstillinger og samtykke?
  • Hvordan kan dere vise kontrollmyndighetene og partnere at dere overholder prinsippene i personvernforordningen, og at ansvarlighet er viktig i organisasjonen?

Hva slags data gjelder personvernforordningen for i forbindelse med annonser på nettet?

Med personvernforordningen ble definisjonen av personopplysninger utvidet til å omfatte identifikatorer på nettet, for eksempel identifikatorer for informasjonskapsler, IP-adresser og enhetsidentifikatorer. Du bør oppsøke en juridisk rådgiver for å få mer informasjon som er skreddersydd i henhold til din situasjon.

Hva slags data samles inn og behandles av Google?

Du finner mer informasjon om hva slags informasjon Google samler inn, i personvernreglene våre. Dessuten finner du mer informasjon om annonsetjenester for eksterne databehandlere, på privacy.google.com/businesses/adsservices.

Personvernforordningen og Google Ads

Hva er de viktigste endringene i Google Ads som jeg må være klar over?

I henhold til Googles oppdaterte EU-retningslinjer for brukersamtykke må du fremlegge visse opplysninger for de av brukerne dine som befinner seg i EØS-området, og innhente samtykke fra disse brukerne når det er nødvendig. Dette omfatter bruk av informasjonskapsler, i tilfeller der dette kreves av lovgivningen, og for å kunne samle inn, videreformidle og bruke personlige data i forbindelse med personlig tilpasning av annonser. Disse retningslinjene gjenspeiler kravene i EUs kommunikasjonsverndirektiv og personvernforordning.

Vi har også oppdatert hjelpesiden vår for EU-retningslinjene for brukersamtykke ved å legge til svar på spørsmål vi har mottatt fra kundene våre. Vær oppmerksom på at bedriften din kan bli påvirket av personvernforordningen også på andre måter, avhengig av hvilke produkter du bruker. Du finner mer informasjon om hvordan vi hjelper Google Ads-kundene våre med å overholde EUs personvernforordning i artikkelen «Vi hjelper annonsørene å overholde reglene i personvernforordningen».

Jeg har allerede en samtykkemerknad om bruken av informasjonskapsler på nettstedet mitt. Trenger jeg å gjøre noen endringer da?

Vi kan ikke slå fast om den nåværende samtykkemerknaden din er tilstrekkelig, men generelt sett kreves det ytterligere merking utover samtykkemerknadene for informasjonskapsler som brukes i dag, som følge av personvernforordningen. På cookiechoices.org finner du mer informasjon, blant annet forslag til samtykkeformuleringer som kan passe for samtykkemeldingen du presenterer for brukerne. Det kommer imidlertid an på hvordan du bruker tjenestene våre, og eventuelle tredjepartsleverandører eller andre partnere du velger å benytte. Det er viktig at du rådfører deg med juridisk ekspertise om hva som passer for nettstedet ditt eller appen din.

Kan jeg dele markedsføringsdataene mine med Google Ads?

Med Google Ads-funksjoner, slik som Remarketing og Kundematch, kan du lage eller laste opp målgruppelister for målretting mot Googles tjenester og tredjepartsnettsteder. I henhold til EU-retningslinjene for brukersamtykke er annonsører som implementerer remarketing-tagger eller laster opp datafiler for å opprette Kundematch-målgrupper, pålagt å innhente samtykke fra brukerne for å kunne samle inn data i forbindelse med personlig tilpasning av annonser. I tillegg er annonsører som implementerer konverteringstagger til målingsformål, på sin side pålagt å innhente samtykke til bruk av informasjonskapsler.

Du kan finne ut mer om hvordan vi bruker data i Google Ads, i disse artiklene:

Kan jeg slette og styre hvem som er med i målgruppene og på remarketinglistene mine?

Du finner mer informasjon om sletting og oppbevaring av data i «Kontroller for innsamling, sletting og oppbevaring av data»-delen i artikkelen Vi hjelper annonsørene å overholde reglene i personvernforordningen.

Hvis du har andre spørsmål knyttet til følgene av personvernforordningen, anbefaler vi at du kontakter en juridisk rådgiver. Vi kan ikke gi deg juridiske råd i forbindelse med denne saken, men vi forklarer gjerne retningslinjene våre og hvordan du kan skreddersy produktene våre i tråd med behovene og ønskene dine.