Ofte stillede spørgsmål om Google Ads og GDPR

Du bør søge uvildig juridisk rådgivning angående dine forpligtelser i henhold til GDPR, da det kun er en advokat, som kan give dig juridisk rådgivning vedrørende din konkrete situation. Det indhold, du finder på dette website, må hverken opfattes som juridisk rådgivning eller som en erstatning for juridisk rådgivning.

Introduktion til GDPR

Hvad er persondataforordningen (GDPR, General Data Protection Regulation), og hvor gælder den?

Persondataforordningen (GDPR, General Data Protection Regulation), er en videreudvikling af EU's lov om beskyttelse af personlige oplysninger, og den trådte i kraft den 25. maj 2018. Den gælder for alle, der indsamler eller behandler personoplysninger fra forbrugere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), så dens omfang er ikke begrænset til virksomheder i EU. EØS omfatter EU-medlemsstaterne samt Island, Liechtenstein og Norge.

Hvad er det vigtigste, man skal være opmærksom på i forbindelse med GDPR?

Vi gør vores yderste for at sikre, at GDPR overholdes, og vi opfordrer dig til at tjekke din egen organisations planer med hensyn til overholdelse. Her er de vigtigste ting, du skal være opmærksom på:

  • Hvad gør I hos din organisation for at sikre gennemskuelighed for brugerne og kontrol med hensyn til brug af data?
  • Hvad gør I hos din organisation for at gøre brugerne opmærksomme på fordelen ved datadeling?
  • Er du sikker på, at I hos din organisation har sørget for at indhente brugernes samtykke, hvis dette er et krav i henhold til GDPR?
  • Har I hos din organisation sørget for at implementere de rette systemer til registrering af brugerpræferencer og brugersamtykke?
  • Hvordan har I hos din organisation tænkt jer at vise myndigheder og samarbejdspartnere, at I er lovlydige og lever op til kravene i GDPR?

Hvilke typer data er underlagt GDPR, når det gælder online annoncer?

Med GDPR er definitionen af personoplysninger blevet udvidet, så de nu også omfatter online-id'er såsom cookie-id'er, IP-adresser og enheds-id'er. Du bør søge uvildig juridisk rådgivning for at få nærmere oplysninger om din konkrete situation.

Hvilke typer data indsamler og behandler Google?

Du kan få flere oplysninger om, hvilke typer oplysninger Google indsamler, i vores privatlivspolitik. Hvilke typer oplysninger der indsamles i forbindelse med vores databehandlingstjenester, kan ses på adressen privacy.google.com/businesses/adsservices.

GDPR og Google Ads

Hvad er de vigtigste ændringer, jeg skal være opmærksom på med hensyn til Google Ads?

I henhold til Googles opdaterede samtykkepolitik for brugere i EU er du forpligtet til at oplyse brugere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) om bestemte forhold og indhente samtykke fra brugerne, bl.a. til brug af cookies, såfremt dette er et lovkrav, samt til indsamling, deling og brug af personoplysninger til annoncetilpasning. Denne politik afspejler kravene i EU's e-datadirektiv og persondataforordningen (GDPR, General Data Protection Regulation).

Vi har også opdateret siden om samtykkepolitikken for brugere i EU i Hjælp til Google Ads som følge af spørgsmål, vi har modtaget fra vores kunder. Du skal være opmærksom på, at indførelsen af GDPR også har andre konsekvenser, alt efter hvilke produkter du benytter. Læs "Sådan hjælper vi annoncører med at overholde GDPR" for at få flere oplysninger om, hvordan vi hjælper Google Ads-kunder med at sikre, at de overholder GDPR.

Jeg har allerede oplyst på mit website, at brugerne skal give samtykke til brug af cookies. Behøver jeg foretage mig yderligere i denne forbindelse?

Vi er ikke i stand til at rådgive dig om, hvorvidt din erklæring om indhentning af samtykke er tilstrækkelig, men generelt set er der med GDPR blevet indført mere vidtrækkende krav end dem, der gælder for de cookiebannere, der benyttes i dag. Du kan få flere oplysninger på cookiechoices.org, hvor du kan finde forslag til indholdsformuleringer, som kan være relevante i forhold til, hvilke oplysninger du bør give brugerne. Det afhænger dog af, hvordan du bruger vores tjenester, hvilke øvrige samarbejdspartnere du benytter, og om du vælger at benytte tredjepartsleverandører. Det er vigtigt, at du selv søger juridisk rådgivning med hensyn til, hvad der er relevant i forhold til dit website eller din app.

Må jeg dele mine marketingdata med Google Ads?

Google Ads-funktioner såsom Remarketing og Kundematch giver dig mulighed for at oprette eller uploade målgruppelister med henblik på målretning på Google-medier og tredjepartswebsites. I henhold til vores samtykkepolitik for brugere i EU er annoncører, som implementerer Remarketing-tags eller uploader datafiler med henblik på oprettelse af målgrupper til Kundematch, forpligtede til at indhente brugernes samtykke til indsamling af data til tilpassede annoncer. Annoncører, som implementerer konverteringstags til målingsformål, er desuden forpligtede til at indhente samtykke til brug af cookies.

Se følgende for at få flere oplysninger om, hvordan vi bruger data i Google Ads:

Må jeg slette – og regulere medlemskab af – mine målgruppe-/remarketinglister?

Du kan få oplysninger om, hvordan du skal forholde dig med hensyn til sletning og opbevaring af data, i afsnittet "Valgmuligheder for indsamling, sletning og opbevaring af data" under "Sådan hjælper vi annoncører med at overholde GDPR".

Hvis du har flere spørgsmål vedrørende konsekvenserne af indførelsen af GDPR, anbefaler vi på det kraftigste, at du kontakter din juridiske rådgiver. Vi er som nævnt ikke i stand til at tilbyde dig juridiske rådgivning, men vi vil gerne forklare vores politikker nærmere og oplyse dig om, hvordan du kan bruge vores produkter i henhold til dine ønsker og præferencer.