Veelgestelde vragen: Google Ads en de AVG

Ten aanzien van uw verplichtingen in het kader van de AVG moet u onafhankelijk juridisch advies inwinnen, aangezien alleen een advocaat u juridisch advies kan bieden dat specifiek op uw situatie is toegesneden. Houd er rekening mee dat de informatie op deze website niet is bedoeld als juridisch advies of kan worden gebruikt als vervanging hiervan.

Inleiding tot de AVG

Wat is de Algemene verordening gegevensbescherming en op welke locaties is deze van toepassing?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bouwt voort op de privacywetgeving van de EU. De AVG is van kracht sinds 25 mei 2018. Hoewel de AVG een EU-wet is, is deze van toepassing op iedereen die persoonlijke gegevens verzamelt of verwerkt van consumenten in de Europese Economische Ruimte (EER). Het bereik van de wet is dus niet beperkt tot bedrijven in de EU. De EER bestaat uit de lidstaten van de EU, plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten in relatie tot de AVG?

Wij zetten ons volledig in om te voldoen aan de AVG en moedigen u aan kennis te nemen van de nalevingsplannen van uw eigen organisatie. Belangrijke aandachtspunten:

  • Hoe garandeert uw organisatie transparantie voor gebruikers en adequaat beheer met betrekking tot gegevensgebruik?
  • Hoe legt uw organisatie aan gebruikers uit welke voordelen het delen van gegevens biedt?
  • Weet u zeker dat uw organisatie op de juiste manier om toestemming vraagt waar dit in het kader van de AVG vereist is?
  • Beschikt uw organisatie over de juiste systemen om de voorkeuren en toestemming van gebruikers vast te leggen?
  • Hoe laat u aan regelgevende instanties en aan partners zien dat u voldoet aan de beginselen van de AVG en dat u uw verantwoordelijkheid serieus neemt?

Op welke typen gegevens is de AVG van toepassing in het kader van online adverteren?

Ten opzichte van de oude situatie hanteert de AVG een ruimere definitie van de term 'persoonlijke gegevens'. Hieronder vallen nu ook online ID's als cookie-ID's, IP-adressen en apparaat-ID's. Voor meer informatie, specifiek afgestemd op uw situatie, wint u onafhankelijk juridisch advies in.

Welke typen gegevens verzamelt en verwerkt Google?

Voor meer informatie over de typen gegevens die Google verzamelt, raadpleegt u ons privacybeleid. Voor Google Ads-services die de rol van 'verwerker' vervullen, raadpleegt u privacy.google.com/businesses/adsservices.

De AVG en Google Ads

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in Google Ads waarvan ik op de hoogte moet zijn?

Overeenkomstig het geüpdatete beleid van Google ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie is het uw verantwoordelijkheid om bepaalde kennisgevingen weer te geven aan uw gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER) en waar nodig hun toestemming te verkrijgen. Dit heeft onder meer betrekking op het gebruik van cookies (indien wettelijk vereist), evenals op het verzamelen, delen en gebruiken van persoonlijke gegevens om advertenties te personaliseren. Dit beleid weerspiegelt de vereisten van de ePrivacy-richtlijn van de EU en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

We hebben daarnaast de Help-pagina voor het beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie geüpdatet. U vindt hier nu ook antwoorden op vragen die klanten ons hebben gesteld. Afhankelijk van de producten die u gebruikt, kunnen er nog andere gevolgen zijn. Voor aanvullende informatie over hoe we Google Ads-klanten helpen te voldoen aan de AVG, raadpleegt u 'Adverteerders helpen om te voldoen aan de AVG'.

Ik heb al een kennisgeving met betrekking tot toestemming voor cookies op mijn site. Verandert er voor mij iets?

We kunnen u niet adviseren ten aanzien van de toereikendheid van uw kennisgeving. In het algemeen gaan de vereisten van de AVG echter verder dan wat er momenteel doorgaans in dergelijke kennisgevingen is opgenomen. Voor meer informatie gaat u naar cookiechoices.org. U vindt daar ook voorbeelden van formuleringen die mogelijk geschikt zijn voor de kennisgeving met betrekking tot toestemming die uw gebruikers te zien krijgen. Wat u precies in uw kennisgeving moet opnemen, hangt af van de manier waarop u onze services gebruikt en van de eventuele externe leveranciers of partners met wie u samenwerkt. Het is belangrijk dat u uw eigen juridisch adviseur raadpleegt om te bepalen welke eisen er voor uw site of app gelden.

Kan ik mijn marketinggegevens delen met Google Ads?

Met Google Ads-functies als Remarketing en Klantenmatch kunt u doelgroeplijsten maken of uploaden om gebruikers te targeten op Google-media en sites van derden. Ons Beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie vereist dat adverteerders die remarketingtags implementeren of gegevensbestanden uploaden om Klantenmatch-doelgroepen te maken, toestemming van gebruikers moeten verkrijgen voordat ze gegevens mogen verzamelen voor gepersonaliseerde advertenties. Bovendien moeten adverteerders die conversietags implementeren voor meetdoeleinden, toestemming verkrijgen voor het gebruik van cookies.

Voor meer informatie over hoe we gegevens gebruiken in Google Ads, raadpleegt u:

Kan ik het lidmaatschap van mijn doelgroeplijsten/remarketinglijsten beheren en verwijderen?

Voor informatie over gegevensverwijdering en -bewaring raadpleegt u het gedeelte 'Beheeropties voor verzameling, verwijdering en bewaring van gegevens' in 'Adverteerders helpen om te voldoen aan de AVG'.

Als u aanvullende vragen heeft over de gevolgen van de introductie van de AVG, raden we u ten zeerste aan contact op te nemen met uw juridisch adviseur. Hoewel we u geen juridisch advies kunnen bieden, informeren we u graag over ons beleid en over hoe u met onze producten invulling kunt geven aan uw wensen en voorkeuren.