Časté dotazy: Google Ads a GDPR

Ohledně svých závazků vyplývajících z GDPR byste měli vyhledat nezávislé právní poradenství, jelikož právní rady pro vaší konkrétní situaci vám může poskytnout pouze právník. Mějte na paměti, že nic na tomto webu není míněno jako právní rada, a ani by jako právní rada nemělo být používáno.

Úvod do GDPR

Co je obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jakých lokalit se týká?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je výsledkem vývoje legislativy EU o ochraně soukromí. Vstoupilo v platnost 25. května 2018. Ačkoli se jedná o právní nástroj EU, vztahuje se na kohokoli, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje od spotřebitelů v Evropském hospodářském prostoru (EHP), takže se netýká jen společností z EU. Do EHP patří členské státy EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Na jaké hlavní oblasti je vhodné se v souvislosti s GDPR soustředit?

Naším cílem je požadavkům GDPR vyhovět a doporučujeme vám se seznámit s plány souladu ve vaší vlastní organizaci. Hlavní oblasti, na které je vhodné se soustředit:

  • Jak vaše organizace zaručuje transparentnost pro uživatele a kontrolu nad používáním údajů?
  • Jak vaše organizace uživatelům vysvětluje výhody sdílení údajů?
  • Jste si jisti, že vaše organizace má řádný souhlas tam, kde ho podle GDPR potřebuje?
  • Má vaše organizace správné systémy pro zaznamenávání nastavení a souhlasů uživatelů?
  • Jak regulačním orgánům a partnerům dokážete, že splňujete principy GDPR a jste odpovědnou organizací?

Na jaké typy údajů se GDPR vztahuje v souvislosti s online reklamou?

GDPR rozšířilo definici osobních údajů tak, že zahrnuje online identifikátory, jako jsou identifikátory cookie, adresy internetového protokolu (IP) a identifikátory zařízení. Pro bližší informace související s vaší konkrétní situací byste měli vyhledat nezávislé právní poradenství.

Jaké typy údajů shromažďuje a zpracovává společnost Google?

Pokud chcete zjistit více informací o typech údajů, které shromažďuje společnost Google, přečtěte si naše zásady ochrany soukromí. Informace o službách, ve kterých je společnost Google podle podmínek služby Google Ads zpracovatelem údajů, naleznete na webu privacy.google.com/businesses/adsservices.

GDPR a Google Ads

Jaké jsou hlavní změny Google Ads, o kterých musím vědět?

Podle aktualizovaných zásad pro souhlas uživatele z EU společnosti Google máte povinnost vůči uživatelům v Evropském hospodářském prostoru (EHP) splnit určité informační povinnosti a získat jejich souhlas, když je to vyžadováno. Sem patří používání souborů cookie, pokud stanoví zákon, a shromažďování, sdílení a používání osobních údajů k přizpůsobení reklam. Tyto zásady odrážejí požadavky směrnice EU o soukromí a elektronických komunikacích a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Také jsme aktualizovali naši stránku nápovědy týkající se zásad pro souhlas uživatele z EU, abychom reagovali na dotazy našich zákazníků. Upozorňujeme, že podle vámi používaných služeb musíte počítat s dalšími dopady. Více informací, jak podporujeme naše zákazníky služby Google Ads při dodržování požadavků nařízení GDPR, naleznete v článku Pomáháme inzerentům dostát požadavkům nařízení GDPR.

Na svém webu již mám oznámení o souhlasu s používáním souborů cookie, mění se tedy něco?

Nemůžeme vám poradit, jestli je vaše oznámení o souhlasu dostatečné, ale obecně GDPR klade požadavky, které přesahují ustanovení dnes používaná na bannerech týkající se používání souborů cookie. Více informací naleznete na webu cookiechoices.org, kde jsou i doporučené formulace souhlasu, které mohou být vhodné pro sdělení o souhlasu, jež svým uživatelům předkládáte. Záleží ale na tom, jak naše služby používáte a zda využíváte nějaké dodavatele třetích stran, popř. jiné partnery. Co je vhodné pro váš web nebo aplikaci, vám nejlépe poradí váš vlastní právní poradce.

Mohu se službou Google Ads sdílet své marketingové údaje?

Funkce služby Google Ads, jako jsou remarketing a vlastní seznamy zákazníků, vám umožňují vytvářet nebo nahrávat seznamy publik pro cílení na médiích Google a webech třetích stran. Podle našich zásad pro souhlas uživatele z EU musí inzerenti, kteří implementují značky pro remarketing nebo nahrají datové soubory za účelem vytvoření publik pro Vlastní seznamy zákazníků, získat od uživatelů souhlas se shromažďováním údajů pro personalizované reklamy. Kromě toho musí inzerenti, kteří implementují značky konverzí za účelem měření, získat souhlas s používáním souborů cookie.

Více informací, jak ve službě Google Ads používáme údaje, naleznete zde:

Mohu mazat a ovládat členství mých seznamů publika / remarketingu?

Informace o mazání a uchování údajů naleznete v části Ovládací prvky shromažďování, mazání a uchovávání údajů v článku Pomáháme inzerentům dostát požadavkům nařízení GDPR.

Další dotazy k dopadům GDPR důrazně doporučujeme probrat s právním poradcem. Ačkoli vám nemůžeme poskytovat právní rady, rádi vám vysvětlíme naše zásady a přínos našich služeb pro vaše požadavky a preference.