Бъдете само на едно търсене с Google.

Рекламите в мрежата за търсене се показват до резултатите от търсенето с Google, когато хората търсят предлаганите от Вас продукти и услуги. При това плащате само когато кликват, за да посетят уебсайта Ви или да се обадят на бизнеса Ви.

Кампании в мрежата за търсене

1

Създайте реклама в мрежата за търсене.

Създаването на първата Ви реклама в мрежата за търсене може да стане за броени минути. Първо напишете реклама, която съобщава на хората какво предлагате.

2

Намерете клиентите си с ключови думи.

След това изберете ключовите думи, които потенциалните клиенти може да търсят с Google, за да намерят бизнеса Ви.

3

Задайте бюджета си за реклами в мрежата за търсене.

Задайте дневен бюджет и рекламата Ви е готова да започне да се показва.

Как хората виждат рекламата Ви.

Ако думите, с които хората търсят с Google на персонални компютри, таблети и смартфони, съответстват на ключовите Ви думи, рекламата Ви може да се показва над резултатите от търсенето.
При това плащате само когато хората кликват – за да посетят уебсайта Ви или да се обадят на бизнеса Ви. С милионите ежедневни търсения с Google клиентите със сигурност ще забележат марката Ви, ще вземат под внимание предложенията Ви и ще предприемат действия.

ръчно изработена керамика

Магазин за керамика на Иван – изящна ръчно изработена керамика

Реклама example-business.com

Красиви вази, купи и още. Купете в галерията ни или онлайн.

Измервайте, учете се и растете.

След като рекламите Ви започнат да се показват, можете да получавате отчети, за да следите ефективността им – и да правите корекции по всяко време. Можете също да създавате различни реклами, за да видите кои са най-ефективни.