Изберете как искате да достигате до клиентите си.

С рекламите въз основа на текст в мрежата за търсене, графичните дисплейни реклами, видеорекламите в YouTube или мобилните реклами в приложения имате много начини да достигате до целевите си клиенти с помощта на Google Ads.

Достигайте до когото искате

Останете на местно ниво или достигайте до целия свят.

Достигайте до потенциални клиенти в радиус от няколко мили от бизнеса Ви или излъчвайте рекламите си в цели региони или държави. С Google Ads това зависи изцяло от Вас.

Измерване на ефективността

Премахнете догадките от рекламирането.

graphline icon

Вижте как се представят рекламите Ви.

Google Ads Ви показва колко хора са видели рекламите Ви, посетили уебсайта Ви или са се обадили на бизнеса Ви. Можете дори да насочвате към конкретни типове хора, ако бизнесът Ви е специализиран.

selection icon

Тествайте рекламите си.

След като установите какво дава резултати и какво – не, можете да направите подобрения по рекламите си, за да видите дали са по-ефективни.

икона за контроли

Контролирайте бюджета си.

Коригирайте бюджета си, когато пожелаете. Освен това, можете да прекратите кампанията си по всяко време без такси за анулиране.